ХХ зууны дизайны хөгжил

Хэвлэлийн нэр: Хөнгөн аж үйлдвэр

Зохиогч:  Г.Эрдэнэбилэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-03-23

Хуудас дугаар: 34-35

Өгүүллийн хураангуй: Дизайн гэдэг нь объект, процесс, үйлчилгээ болон амьдралын бүхийл орчил дахь тэдгээрийн тогтолцооны олон талт шинж чанарт үндэслэн санаа бодлоо хэрэгжүүлэхийг эрмэлзэгч бүтээлч үйл ажиллгаа юм. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Дизайн #үйлчилгээ #процесс

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Эрдэнэбилэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020