ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН 2015-2021 ОНЫ ИНВЕСТИЦИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашиг, дэвшилтэт технологи” сэдэвт ЭШОПБХурал амжилттай зохион байгуулагдлаа

Зохиогч:  Х.Идэр

Хамтран зохиогч: [Н.Жигжидсүрэн:M.ES08],[Х.Идэр:N.EL08],[Ц.Лхаморолмаа:N.EL06]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-04-10

Хуудас дугаар: 385-398 хуудас

Өгүүллийн хураангуй: Уг өгүүллийн зорилго нь Дархан ДЦС ТӨХК-ны 2008-2014 оны боловсруулсан цахилгаан дулааны эрчим хүчний нэгжийн өртгийг тодорхойлоход оршино. Судалгаанд эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалтын төслийн үр ашгийг тодорхойлохтой холбогдсон аргачлалыг авч хэрэглэсэн. Судалгааны үр дүн нь нийт цахилгаанд зарцуулсан зардал, түгээсэн цахилгаан эрчим хүчнээс хамаарч байна.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Эрчим хүч #инвестиц #үр ашиг

Өгүүлэл нэмсэн: Х.Идэр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020