Карл Густав ЮНГ. Мандала дахь бэлгэдэл

Хэвлэлийн нэр: Адмон

Зохиогч:  А.Энхбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-06-15

Хуудас дугаар: 294-375

Өгүүллийн хураангуй: К.Г.Юнг. Бэлгэдэлт амьдрал" номонд хавсарга болгон суут эрдэмтний Ази дорно дахины талаарх судалгааны материалуудаас "Мандал дахь бэлгэдэл" гэсэн хэсгийг "Сэтгэл зүй ба Алхими" бүтээлээс нь авч орчуулж хавсаргалаа

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: А.Энхбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020