Монгол хүний биоэнергид дуу хөгжмийн нөлөөллийг судалсан дүн

Хэвлэлийн нэр: Эрүүл мэнд лавлах сэтгүүл. 2010 №6 64-р х.

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-06-30

Хуудас дугаар: 64

Өгүүллийн хураангуй: FM107.5 радиогийн студид уртын дуу, зохиолын, дуу, байгалийн чимээ зэрэг нь хүний биоэнергэд хэрхэн ялгаатайгаар нөлөөлж байгааг судалсан дүнг танилцуулсан 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020