Монгол хэлний үгзүйн шинжилгээ

Хэвлэлийн нэр: Магистр, доктор оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 2013 ISBN-978-99973-46-08-7

Зохиогч:  Б.Гүндсамбуу

Хамтран зохиогч: [Б.БАТЗОЛБОО:D.SW15]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-10

Хуудас дугаар: 285

Өгүүллийн хураангуй: Монгол хэлний үгзүйн шинжилгээнд боловсруулаагүй түүхий текст корфусыг оруулахад үгийн үндсэнд залгах боломжтой залгавруудын олонлогийг гаргах;

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #машин сургах арга #хувидаг үгзүй #үгзүй

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Гүндсамбуу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020