Studying for Vehicular Emission on-road of Ulaanbaatar

Хэвлэлийн нэр: Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Vol.9 (2011)

Зохиогч:  Б.Баярсайхан

Хамтран зохиогч: [Д.Ганбат:G.ME06]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-09-30

Хуудас дугаар: 100060

Өгүүллийн хураангуй: Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies

  • Vol. 2011 (2011)

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Баярсайхан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020