Хүрэн манжин - зохицуулах үйлдэлтэй хүнс болох нь

Хэвлэлийн нэр: "Эм зүй" сэтгүүл

Зохиогч:  С.Сэржмядаг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-05-01

Хуудас дугаар: 24-26

Өгүүллийн хураангуй: Хүрэн манжинг халдварт өвчинд, цус багадалт, мэс заслын.., тэрчлэн хорт хавдарын нэгдүгээр үед болон хоёрдугаар үеийн урьдчилан сэргийлэлтэд  өргөн хүрээнд хэрэглэх бүрэн боломжтой. Өнөө үед эрүүл аж төрөх ёсыг төлөвшүүлэх, улам бүр залуужиж буй демографийн хандлагатай уялдуулан  хүн амын ерөнхий болон эрүүл мэндийн мэдлэгийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд чанартай хүнс хэрэглэж,зөв хооллох дэглэмийг эзэмшүүлэх явдал чухал болж байна

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #антиоксидант #Хүрэн манжин #Хүрэн манжинд агуулагдах полифенолын #полифенолын #үрэвсэл

Өгүүлэл нэмсэн: С.Сэржмядаг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019