Электрон шалган нэвтрүүлэх товчоон

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС

Зохиогч:  Ц.ГАНБАТ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-01

Хуудас дугаар: 6

Өгүүллийн хураангуй: Электрон шалган нэвтрүүлэх товчооны хяналт, бүртгэлийн төхөөрөмжүүд, програм хангамж, жолоочын цахим карт, сунгалт, нэвтрэх эрх олголт, програм хангамжийн зохиомж, хөгжүүлэлт тухай өгүүлнэ

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #цахим засаглал

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.ГАНБАТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020