дуудлага зүйн талаар

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Отгонсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-10-01

Хуудас дугаар: 153

Өгүүллийн хураангуй: Одоо цагт англи хэл бол дэлхийн төрлх биш олон хэлтнүүдийн хувьд хоёр дахь хэл болж хэрэглэгдэж байна. олон орны хүмүүсийн хоорондах харилцааны сонголтын хэл нь англи хэл нь англи хэл болсоноос хойш энэхүү хэлийг хоёр дахь болгон сурах явдал нь сайн шийдвэр болж байна.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #зөвлөмж #авиа #хэл

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Отгонсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020