Цахилгаан тормослолт ашиглах нь

Хэвлэлийн нэр: эрчим хүч ба engineering

Зохиогч:  Б.ПҮРЭВСҮРЭН

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-05-01

Хуудас дугаар: ISBN 978-99929-73-24-2

Өгүүллийн хураангуй:

Цахилган эрчим хүчний системд цахилгаан тормослолт ашиглах тухай. Цахилгаан тормослолт гэдэг нь тодорхой зорилготойгоор ачааллын нэмэлт эсэргүүцэл залгах, эсвэл системийн параметруудын эсэргүүцлийг урьдчилсан тооцолсон утгын хувьд өөрчилж генераторын ачааллыг өөрчлөх явдал юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.ПҮРЭВСҮРЭН

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020