Халуун усны дулааны ачаалал ба хэрэглээний горимын судалгаа, үр дүн.

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч &Engineering сэтгүүл

Зохиогч:  Б.Намхайням

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-06-05

Хуудас дугаар: 22-24

Өгүүллийн хураангуй: Нийтийн орон сууцанд амьдардаг айл өрийн халуун усны хэрэглээг тоолууртай болон тоолуургүй айлын хувьд судалж гариг бүрийн хэрэглээний хоногийн граөфикийг байгуулав. Зөвлөмж боловсруулсан.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хоногийн график #норм #халуун усны

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Намхайням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019