аянга хамгаалалтын системийг сайжруулах асуудал

Хэвлэлийн нэр: ДЦС -IV ТӨХК-ийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал

Зохиогч:  Б.БАТ-УНДРАЛ

Хамтран зохиогч: [Ш.Ангар:M.TD06]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-05-14

Хуудас дугаар: 20

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.БАТ-УНДРАЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019