С.Эрдэнийн өгүүллэг бичлэгт “Сэтгэлийн диалектик”-ийг нээн гаргасан нь

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн ХүУС-ийн ЭШБ.,2007№01/20

Зохиогч:  Ч.Оюунгэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-07-17

Хуудас дугаар: 5

Өгүүллийн хураангуй: huiguihuiohojiojiojioiаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааахххххххххххххххххррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Оюунгэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020