Maxi-probe electromagnetic resonans sensor-instrument probed in Mongolia

Хэвлэлийн нэр: Proceedings of Eotvos Lorand Geophysical Institute, Hungary

Зохиогч:  Т.Улаанбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1991-01-15

Хуудас дугаар: 15-35

Өгүүллийн хураангуй:

Орчин үеийн цахилгаан соронзон зондлолын багажуудын анхны туршилт, судалгааг хийсэн болно. БНУУ-ын Этвиш Лорандын Геофизикийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд бүтээсэн шинэ багажыг Монголын говь, хангай, хээрийн нөхцөлд шалгаж үзсэн төсөл юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Electromagnetic field #Magnetotelluric method #EM sensor

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Улаанбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020