Монголчуудын ан агнах зан үйл ба экологийн ёс зүй

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн Нийгмийн технологийн сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Б.Наранбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-14

Хуудас дугаар: 75-77

Өгүүллийн хураангуй: Монгол угсаатны уламжлалт экологийн зан үйл бол хүн байгалийн нэгдмэл бүхэл байдлын илэрхийлэл юм. Орон зайн үнэлэмж, сайн муу зүгийн гэгдэх аливаа төрлийн ан амьтадтай эв найртай харилцан зэрэгцэн оршин байхын үндэс нь ан амьтадтай холбоотой зан үйл, билгэдэл цээрийн ёс юм. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ан агнах зан үйл #ёс суртахууны доройтол #бүхэл ба хэсэг #Экологийн хямрал #эерэг сөрөг зүг чигийн бэлгэдэл

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Наранбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020