Influence of soil, coal and ash radioactivity to population health of Baganuur city of Mongolia

Хэвлэлийн нэр: International Journal of Recent Scientific Research

Зохиогч:  Н.Чимэдцогзол

Хамтран зохиогч: Erkhembayar,Chimedtsogzol,Norov

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-26

Хуудас дугаар: 11107-11109

Өгүүллийн хураангуй: The specific radioactivity concentrations of 238U 232Th 40K were measured in soil, coal and ash samples, which were collectedfrom points of Baganuur district f Ulaanbaatar city in Mongolia,  using HP-Ge gamma-spectrometer. Results f measurements f natural and man-made radioactive nuclides in soil, ash samples were presented. we have made analysis on population health, disease and death reasons of Baganuur district and compared with other district data

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #ash #radioactivity #soil

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Чимэдцогзол

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020