Einige Probleme der Fachsprachenforschung

Хэвлэлийн нэр: ОНАС им. А.С Попова

Зохиогч:  Б.Мөнхцэцэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-11-06

Хуудас дугаар: 90-91

Өгүүллийн хураангуй: Im vorliegenden Beitrag werden einige aktuelle Probleme der Fachsprachenforschung betrachtet, die die Definition des Begriffs "Fachsprache", die Gliederung der Fachsprachen und die Entwicklung der Fachbegriffe angehen.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Fachterminologie #Fachsprache. Fachwoerter

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Мөнхцэцэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020