Блуммын шинэ такс

Хэвлэлийн нэр: МК ухаан

Зохиогч:  Б.Амарзаяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-10-03

Хуудас дугаар: 121

Өгүүллийн хураангуй: Блуммын  таксын тухай  Математикийн ерөнхий шалгалтын сэдэв боловсруулахад 2000 онд Блуммын шавь  нар гаргасан .шинээр  хийгдсэн таксономыг хэрхэн хэрэглэх тухай

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Амарзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019