Монгол хүний хурууны биоцахилгаан цацруулалтыг монголдоо анх удаа бүртгэсэн туршилт

Хэвлэлийн нэр: “Эрүүл мэндийн лавлах” сэтгүүл 2009 №3 8-р х.

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-03-15

Хуудас дугаар: 8

Өгүүллийн хураангуй: Монгол хүний хурууны биоцахилгаан цацруулалтыг монголдоо анх удаа Кирлианы фотоэффектийн өөрсдөө бүтээсэн багажаар бүртгэсэн туршилтийн танилцуулга

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Хүний хурууны биоцахилгаан цацруулалт #хэмжилт туршилт #Биоэнерги

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019