Автомашин ба замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хөгжлийн асуудлууд

Хэвлэлийн нэр: Автотээвэр -90

Зохиогч:  Б.Баярсайхан

Хамтран зохиогч: [О.Ганжаргал:G.TM06]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-07-16

Хуудас дугаар: 57-60

Өгүүллийн хураангуй:

Автомашин бол хүн төрөлхтөний цогцлуулсан техникийн бараг бүх мэдлэг, хуримтлуулсан туршлага дээр тулгуурлан бүтээсэн цогцолбор бүтээл юм. Автомашины хөгжлийн түүхээс дүгнэхэд, шинжлэх ухаан, техник технологийн дэвшлийг хамгийн түргэн, хамгийн нээлттэй, хүн төрөлхтөнд түгээдэг хэрэгсэл бөгөөд эрсдэл нь болох осол хэргийг ч хамт илгээсээр байна. Өгүүлэлд автомашины хөгжил дэвшлийн ба замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хангах дүрэм, журмын хоорондын харилцан уялдаатайгаар хөгжиж ирсэн хэт хураангуй түүхийг, мөн дэвшилтэт тээврийн системийн өнөө үед, улмаар “ухаалаг” автомашин, ирээдүйн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын чиг хандлагыг таамаглахыг зорьсон болно.     

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #өөрийн удирдлагатай автомашин #ухаалаг автомашин #Дэвшилтэт тээврийн систем

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Баярсайхан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020