Хүрээний гүйдлийн болон зангилааны потенциалын аргаар цахилгаан хэлхээний бодлого бодох

Хэвлэлийн нэр: Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын материал-Физик

Зохиогч:  Х.Балт-Эрдэнэ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-15

Хуудас дугаар: 72-78

Өгүүллийн хураангуй: Цахилгаан хэлхээний бодлогыг хүрээний гүйдлийн болон зангилааны потенциалын аргаар бодох аргыг жишээгээр тайлбарласан.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хүрээний гүйдлийн арга #зангилааны потенциалын арга

Өгүүлэл нэмсэн: Х.Балт-Эрдэнэ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020