Эрчим хүч хэмнэлтийн бодлого хэрэгжүүлэх арга зам

Хэвлэлийн нэр: Монгол улсын эрчим хүчний хөгжлийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд: Э/Ш- ний хурал

Зохиогч:  Ц.Жамбалсамбуу

Хамтран зохиогч: [Д.Содномдорж:M.ES01]

Хэвлүүлсэн огноо: 1997-10-07

Хуудас дугаар: 5 хуудас

Өгүүллийн хураангуй: Монгол улсын эрчим хүчний хөгжлийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд түүнийг шийдэх арга замууд зөвлөмжүүдийг боловсруулж оруулсан

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Жамбалсамбуу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020