Experiments on a Search Engine Extension

Хэвлэлийн нэр: IEEE

Зохиогч:  Ц.ГАНБАТ

Хамтран зохиогч: M.Otgonjargal

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-07-04

Хуудас дугаар: 148

Өгүүллийн хураангуй: Apache Lucene is a high-performance, full-featured text search engine library written entirely in Java. It is a  technology suitable for nearly any application that requires full-text search, especially cross-platform. In this paper, we use several technologies based on Lucene such as Solr and Nutch and compare the search results between a specific website and the search engine implemented for our experiment

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #search

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.ГАНБАТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020