Нанотехнологи дахь Квант эффект

Хэвлэлийн нэр: Физикийн боловсрол сэтгүүл №26

Зохиогч:  Г.Цэрмаа

Хамтран зохиогч: Г.Цэрмаа, Г.Батдэмбэрэл, Ш.Чадраабал

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-06-20

Хуудас дугаар: 8-11

Өгүүллийн хураангуй:

Макрохэмжээст бодисыг судалдаг сонгодог механикийн загвар нь маш бага (нано) хэмжээст, маш их хурдтай үед (гэрлийн хурдтай ойролцоо) биелэхээ болидог. Иймээс, 100 нм-ээс бага хэмжээтэй  наноматериалын шинж чанар  квант механикийн хуулиар тайлбарлагддаг квант эффектээр тодорхойлогдоно. Квант механик нь сонгодог физикийн тайлбарлаж чаддаггүй нано алтны өнгөний өөрчлөлт болон электроны оршин байх  боломжийг  тайлбарладаг. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #наноматериалын шинж чанар #квант механик

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Цэрмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020