Монгол, япон хэлний тэмдэг нэр, нэр ба үйл язгуураас бүтэх нь

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бичиг хавсарга хэл шинжлэл

Зохиогч:  С.Оюундэлгэр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-04-10

Хуудас дугаар: 131

Өгүүллийн хураангуй: Монгол,япон хэлний тэмдэг нэрийн тухай, хоёр хэлний тэмдэг нэрийн онцлог,бүтэх арга, бүтээврийн шинж чанарыг хэлзүйн үүднээс судлахыг зорилоо.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #япон хэл тэмдэг нэр

Өгүүлэл нэмсэн: С.Оюундэлгэр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020