бохир усыг цэвэршүүлэх технологийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: орчин-21 сэтгүүл

Зохиогч:  Д.Басандорж

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-02-16

Хуудас дугаар: 64-68

Өгүүллийн хураангуй: усны нөөц ихээхэн бохирдож байна, үүний шалтгаан ахуйн болон үйлдвэрийн бохир усыг хагас дутуу буюу бүр цэвэрлэхгүй гол, горхи, хөрсөнд хаяж байна, Хуурай хог хаягдлыг гуу жалгад хаяснаас мөн гэр хорооллын бие засах газар, муу усны нүхнээс бохир ус хөрсөнд шингэж бохирдлыг үүсгэсээр байна.Монгол орны нөхцөлд тохирсон бохир ус цэвэрлэгээний технологийг бий болгох, дэвшилтэт технологийг нутагшуулах судалгаа хийсэн нь үр дүнтэй болов.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нанотехнологи #саарал ус #бохир ус цэвэрлэх технологи

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Басандорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020