Старые заимствования и новые тенденции в монгольском и русском языках

Хэвлэлийн нэр: Гадаад хэл : Уламжлал ба шинэчлэл ШУТИС, КТМС. Монголия, Улан-батор

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-08-13

Хуудас дугаар: C-25-29

Өгүүллийн хураангуй: Старые заимствования и новые тенденции в монгольском и русском языках

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020