Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнд ЯЦС-ийг нэвтрүүлэх боломж

Хэвлэлийн нэр: “Эмнэлгийн техник” ХК байгуулагдсаны 50 жилийн ойд зориулсан “Эмнэлгийн техник ба дэвшилтэт технологи” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: Б.Энхжаргал,Д.Алтанцэцэг

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-12-12

Хуудас дугаар: /105-112-р тал/

Өгүүллийн хураангуй: Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнд  ЯЦС-ийг нэвтрүүлэх боломж

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020