Фототехникийн материалын нэг хувилбар "Technova" хальс

Хэвлэлийн нэр: Хөнгөн аж үйлдвэр сэтгүүл

Зохиогч:  Б.Цолмон

Хамтран зохиогч: [Д.Дамдинсүрэн:I.LI07],[Ү.Батжаргал:I.LI14]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-11-15

Хуудас дугаар: 40

Өгүүллийн хураангуй: фотохальс

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Цолмон

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020