Амьтны гаралтай хүнсний уургийн зохицуулах үйлчлэлийн судалгааны дүн

Хэвлэлийн нэр: Магистр, доктор оюутны Эрдэм Шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл

Зохиогч:  Ц.Батсүх

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-06-11

Хуудас дугаар: 26-28

Өгүүллийн хураангуй: Амьтны гаралтай төгс уургийн биологийн үнэт чанарт тулгуурлан түүний зохицуулах үйлчлэлийг тогтоох судалгааны үр дүнг эг өгүүлэлд тусгасан болно. Амьтны гаралтай уураг нь ургамлынхтай харьцуулахад үл орлох аминхүчлийн агууламж өндөр байдаг. Үүнтэй уялдаж хүний биемахбодид нэн чухал чанартай болохыг энэхүү судалгаа харуулж байна.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #коагуляци #уургийн тунадасжилт #шар сүү #Ингэний сүү

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Батсүх

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020