Нанотехнологийн тухай товчхон

Хэвлэлийн нэр: Физикийн боловсрол сэтгүүл

Зохиогч:  Г.БАТДЭМБЭРЭЛ

Хамтран зохиогч: [Г.Цэрмаа:F.PH72],Ш.Чадраабал

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-06-04

Хуудас дугаар: 33-35

Өгүүллийн хураангуй: Нанотехнологийг 3 хүчин зүйл тодорхойлдог. Эдгээр нь бага хэмжээ, шинэ шинж чанар, материалын технологи болон багажны хосолсон шинж чанар юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нанотехнологи

Өгүүлэл нэмсэн: Г.БАТДЭМБЭРЭЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020