Challenges of Mongolian e-Learning and improvement method of implementation

Хэвлэлийн нэр: Proceedings of the IADIS Information Conference e-Learning, Prague, Czech Republic

Зохиогч:  С.Байгалтөгс

Хамтран зохиогч: Munkhchimeg.B,Alimaa.J

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-07-26

Хуудас дугаар: 331-336

Өгүүллийн хураангуй: Challenges of Mongolian e-Learning and improvement method of implementation

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Байгалтөгс

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020