Имиж бол төрийн зүтгэлтнийг иэлрхийлэх нэг арга болох нь

Хэвлэлийн нэр: Дархан-Уул Их дээд сургуулийн консерциумийн ЭШ хурлын илтгэлийн эмхтгэл

Зохиогч:  Б.Долгор

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2002-05-01

Хуудас дугаар: 16-22

Өгүүллийн хураангуй: имиж бол "би юу хэлэх вэ?, би хэрхэн хэлэх бэ, гэдгийн боломжит шийдэл" байдаг.  имижийг бүрдэхэд 

-нийгмийн хүчин зүйл
 -түүхэн үйл явц, үзэгдэл
- тухайн бие хүний мэдлэг боловсрол 
-улс төрийн зүтгэлтний  төрөх гарахүйл явц
  зэргээс гадна имжийг брдүүлэх арга технологи, 
PR акц, эвент болон имижийн өөоийнх хууль болох хасах, нэмэх, үржүүлэх, хуваах хуулиуд чухал үүрэгтэй. 


Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #имижийн хууль #хасах #нэмэх

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Долгор

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020