Орос хэлний хичээлийн оюутны бие даах ажлын онцлог, дасгалын хувилбар

Хэвлэлийн нэр: Гадаад хэл заах аргазүйн асуудал

Зохиогч:  Б.Оюун

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-05

Хуудас дугаар: 38-40

Өгүүллийн хураангуй: Орос хэлний хичээлийн оюутны бие даах ажлын онцлог, дасгалын хувилбарыг боловсруулсан.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #оюутан #хувилбар #аргазүй

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Оюун

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020