Strategies for writing essay

Хэвлэлийн нэр: English language teaching (Theory and practice) NUM. SES

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-11-14

Хуудас дугаар: P-20-21

Өгүүллийн хураангуй: Эссэ хэрхэн бичих талаа р олон улсын стандартын дагуу бичүүлж сургана

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020