Смарт грид: Ухаалаг эрчим хүчний сүлжээ

Хэвлэлийн нэр: БХИС-Холбоо мэдээллийн өнөө ба ирээдүй-2011

Зохиогч:  Ц.Балжинням

Хамтран зохиогч: [О.Балдангомбо:J.IM01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-01-19

Хуудас дугаар: 196 х., 60-64х.

Өгүүллийн хураангуй:

“Смарт грид: Ухаалаг эрчим хүчний сүлжээ” /Ц.Балжинням, Л.Батхишиг, О.Балдангомбо, Ж.Лхагвасүрэн. //БХИС/ -Холбоо мэдээллийн өнөө ба ирээдүй-2011. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ, 2011, 196 х., 60-64х.

“Смарт грид: Ухаалаг эрчим хүчний сүлжээ” /Ц.Балжинням, Л.Батхишиг, О.Балдангомбо, Ж.Лхагвасүрэн. //БХИС/ -Холбоо мэдээллийн өнөө ба ирээдүй-2011. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ, 2011, 196 х., 60-64х.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #аюулгүй байдал #эрчим хүч #смарт грид #ухаалаг сүлжээ

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Балжинням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020