Найдвартай мобайл апп хөгжүүлэх нь

Хэвлэлийн нэр: Магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээ судалгаа 2013 ЭШХ

Зохиогч:  Ч.ЭРДЭНЭБАТ

Хамтран зохиогч: А. Пүрэв-Ёндон

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-11-12

Хуудас дугаар: 174-176

Өгүүллийн хураангуй: Мобайл аппликэйшний хувьд бусад програм хангамжийн нэгэн адил клиент ба сервер талын ажиллагаанаас тогтох бөгөөд хадгалах, боловсруулах, дамжуулагдах шатанд нь мэдрэмтгий мэдээлэл алдагдах эрсдэл бүхий байдаг. Мэдрэмтгий мэдээлэл алдагдсанаар тухайн системийн хэрэглэгч нар биет болон биет-бус олон чиглэлийн сөрөг үр дагавртай учрах нөхцөл үүсэх бөгөөд цаашлаад улсын [мэдээллийн] аюулгүй байдалтай хамаарах том асуудлууд ч тулгаран гарч ирэх боломжтой. Энэ өгүүллээр мобайл апплликэйшнд тулгарч болох аюулгүй байдлын холбогдолтой асуудлууд, хөгжүүлэлтийн шатанд эдгээр асуудлуудаас хэрхэн ангижрах, мөн, урьдчилан сэргийлэх арга технологийн талаар авч үзсэн болно.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.ЭРДЭНЭБАТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020