Хоол ундны аюулгүй байдал нийтийн хоолны газруудад

Хэвлэлийн нэр: Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний инновацийн асуудал. Онол практикийн бага хурал

Зохиогч:  Ц.Одбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-01

Хуудас дугаар: 154-160

Өгүүллийн хураангуй: Хоол хүнснээс үүдэлтэй өвчнүүд, АДШЭЦХ, аюулууд, ЭЦХ, хүнсний аюулгүй байдлын хяналт, НАССР-д нийцтэй тоног төхөөрөмж гэсэн 6 бүлэг сэдвээр хэлэлцүүлсэн. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #технологийн урсгал #ХҮҮГ #аюулгүй байдал

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Одбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020