Text Typesetting Quality

Хэвлэлийн нэр: Proceeding of International Conference on knowledge Based Industry

Зохиогч:  Л.Удвал

Хамтран зохиогч: [Ц.Оюунчимэг:I.LI08],[Г.Уранчимэг:I.FL10],[Н.ГЭРЭЛЦЭЦЭГ:I.FL05]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-07-06

Хуудас дугаар: 395

Өгүүллийн хураангуй: There are several occurrences of committing errors such as committing orthographical error a punctuation rule error and a mechanical error-pressing more than one buttons simultaneoudly during an operator's text typesetting on a computer.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #and semantic errors #orthographical errors #text errors #control version #control reading #punctuation rule errors

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Удвал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020