Голын бүрхүүл, хос голд арьс хавчигдах нөхцөлийн хамаарал

Хэвлэлийн нэр: Монгол улсын ардын багш, ШУА-н жинхэнэ гишүүн, техникийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Ч. Авдайгийн нэрэмжит эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Л.Удвал

Хамтран зохиогч: [Ж.Нарангэрэл:I.LI09]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-03-08

Хуудас дугаар: 70

Өгүүллийн хураангуй:

Голын бүрхүүл, хос голд арьс хавчигдах нөхцөлийн хамаарал

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Удвал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020