LaTeX based E-learning environment in mathematical education

Хэвлэлийн нэр: CD

Зохиогч:  Р.Чойсүрэн

Хамтран зохиогч: [Д.Буянтогтох:E.MT12],[Ү.Ариунаа:E.MT32]

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-05-27

Хуудас дугаар: 5

Өгүүллийн хураангуй:

ХураангуйШУТИС-ийн нийт оюутан суралцагсад инженерийн ухааны суурь хичээл болсон Математикийн хичээлүүдийг заавал сонгон судладаг. Иймээс нэг багшид ноогдох оюутны тоо их байдгаас шалтгаалан багш нар оюутнуудын бие даалт, сорилын ажлыг бэлдэх, засахад ихээхэн цаг зарцуулдаг. Эдгээр ажлуудыг хөнгөвчлөх, оюутнуудын сурах нөхцөл бололцоог сайжруулах багш нарт судалгааны ажилдаа  зарцуулах цагийг ихэсгэх зорилгоор энэхүү судалгааны ажлыг анх санаачлан хийж эхэлсэн билээ. Бид энэ удаагийн ажилдаа шинжлэх ухааны хэл болсон LaТeX програмд тулгуурсан жишиг болохуйц цахим санг хэрхэн бүрдүүлэх талаар өөрсдийн хийсэн судалгаа, туршлагын талаар өгүүлэх болно.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #цахим сан #acrotex #цахим сургалт

Өгүүлэл нэмсэн: Р.Чойсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020