"ДЦС-4"-ын үнсэн сангийн үнс, шааргын химийн найрлага, тэдгээрийг ашиглах боломжийг судалсан дүн

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бүтээл №12- 2013 он

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-06-01

Хуудас дугаар: 112

Өгүүллийн хураангуй: ДЦС-4-ын үнсэн сангийн үнс, шааргын химийн найрлага, микроэлементийн судалгааг анх удаа иж бүрэн тодорхойлж, Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний үнсний микроэлементийн дундаж агуулгатай харьцуулан, тэдгээрийн корреляцийг тооцон, үнсэн сангийн үнс, шаарганд зарим ховор, сарнимал, газрын ховор элементийн агуулгыг тогтоож гарган авах боломжийг судалсан дүнг эмхэтгэн бичив.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #микроэлемент #үнс #нүүрсний хэрэглээ #ховор #сарнимал #үнсэн сан #лаборатори #газрын ховор элемент #шаарга

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020