Portfolio analysis

Хэвлэлийн нэр: Моделирование, оптимизхция и информацилонные технилогии

Зохиогч:  М.БАНЗРАГЧ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-04-19

Хуудас дугаар: 3

Өгүүллийн хураангуй: Орчи үед хөрөнгө оруулалтын бодлогыг багц сонголтын бодлого хэмээн тмъёолсон байдаг. Иймээс хөрөнгө оруулалтын оновчтой шийдвэр гаргахад багц сонголтын бодлгыг хэрхэн ашиглах тухай энд өгүүлэх болно.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Portfolio

Хавсаргасан файл:


Өгүүлэл нэмсэн: М.БАНЗРАГЧ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019