Хэлц хэллэгийн хэрэглээний асуудалд

Хэвлэлийн нэр: ХХШ

Зохиогч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-04-21

Хуудас дугаар: 46-62

Өгүүллийн хураангуй: Монголчууд эрт дээр үеэс хүүхэд багачуудаа сурган хүмүүжүүлэхдээ хэлэх үг сургаалаа зүйрлэн хэлдэг сайхан уламжлалтай. Өнөөдрийн техник, технологийн хурдацтай хөгжил нь бидний ажил хөдөлмөрийг хөнгөвчилж байгаа боловч сөрөг үр дагавар багагүй байна. Эх хэлний зөв хэрэглээ тэр дундаа хэлний тогтвортой нэгж болох хэлц үгийн гарал үүсэл, сургамжийг оюутан залуус бүрэн танихгүй, хэрэглээ явцуурах тал ажиглагдаж байна. Энэхүү өгүүлэлдээ бид ШУТИС-ийн 80 оюутнаас судалгаа авч,хэлний дархлаа болсон хэлцийн хэрэглээг тодруулахыг зорилоо.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #уламжлал #соёл #хэлц хэллэг #хэрэглээ

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020