Структура компьютерной терминологии в русском английском языках

Хэвлэлийн нэр: Вестник РУДН Серия: Вопросы образования: языки и специальность № 4

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-06-14

Хуудас дугаар: C-64-69

Өгүүллийн хураангуй: Структура компьютерной терминологии в русском английском языках

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020