Бичвэр өрөхөд компьютерийн гар чухал үүрэгтэй

Хэвлэлийн нэр: Хөнгөн аж үйлдвэр

Зохиогч:  Ц.Оюунчимэг

Хамтран зохиогч: [Л.Удвал:I.LI02]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-20

Хуудас дугаар: 15

Өгүүллийн хураангуй: Хэвлэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд хамгийн их цаг хугацаа зарцуулдаг дамжлага нь хэвлэхийн өмнөх дамжлага буюу эх бэлтгэлийн дамжлага байдаг. Хэвлэлийн эх бэлтгэх дамжлага нь хэд хэдэн үе шатаас бүрдэх бөгөөд хамгийн эхний шат болох бичвэр өрөх буюу бичвэр мэдээллийг компьютерт өрж оруулах ажиллагаа эх бэлтгэх ажиллагааны 70 орчим хувийг эзэлнэ.
Бичвэр мэдээлэл өрөх ажиллагааг боловсронгуй болгосноор хэвлэлийн эх бэлтгэлд зарцуулдаг хугацаа богиносч, бичвэр өрөлтийн чанарын асуудал сайжрах тул энэ асуудалд юуны өмнө компьютерийн гарын товчлуур дээр байрлах үсгийн оновчтой байрлалыг тогтоох нь зүйтэй гэдгийг судлаачид тогтоосон байдаг.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Бичвэр #өрөх хурд #алдаа #компьютерийн гар #өрөх

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Оюунчимэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020