Валютын ханшийн ARFIMA загварчлал

Хэвлэлийн нэр: Математик, компьютерийн ухаан 2013 ЭШХ, МУИС, МКС

Зохиогч:  М.БАНЗРАГЧ

Хамтран зохиогч: [Б.ТАЙГЫНТУЯА:D.MT10]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-05-01

Хуудас дугаар: 6

Өгүүллийн хураангуй: Autoregression frational  moving average

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: М.БАНЗРАГЧ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020