МХТС-ийн Cisco academy-ийн баг CISCO APAC 2013 Intenational Netriders тэмцээнд амжилттай оролцлоо