Д.Анар "Үйлдэрлэлийн болон бүтээгдэгхүүний дизайны гарц", Моника Прикрыловагийн "Монгол хэв маяг гадаадад-фэшн дизайн" гэсэн сэдэвтэй семинар
Д.Анар"Үйлдэрлэлийн болон бүтээгдэгхүүний дизайны гарц", Моника Прикрыловагийн "Монгол хэв маяг гадаадад-фэшн дизайн" гэсэн сэдэвтэй семинарыг ҮТДС-д 4-р сарын 18 нд зохион байгуулсан

Мэдээ нэмсэн: Б.Сэргэлэн Уншсан:434

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019