“Бетон ба тѳмѳр бетон хольцын технологийн зохистой горим, чанарын хяналт” сургалтын хѳтѳлбѳр
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Барилга Архитектурын Сургуулийн Барилгын Материалын баг дээр дараах богино хэмжээний сургалтуудыг зохион байгуулах гэж байна.
 
 
Эхлэх хугацаа                                                          2015/01/05 наас өдөр бүр 10 цагаас
                                                                                               
Багц сургалтын тѳлбѳр (нийт 24 цаг нэг суралцагчид)               110,000  тѳгрѳг
 
Дан курсийн тѳлбѳр (нийт 6 цаг нэг суралцагчид)                        45000  тѳгрѳг
 
 

Багц сургалтанд хамрагдах хүн бурт сертификат олгоно.

 
Хичээлийн агуулга
Цаг
Багшийн нэр
Сургалт явагдахѳдѳр
КУРС-1
 
 
 
Бетонын бүрэлдэхүүн материал тэдгээрийн физик-механик шинжчанарууд, бетон хольцийн технологийн болон реологийн шинж
6
Б.Батцагаан(Доктор, Проф)
 Т.Хажидсүрэн(Магистр, Ахлах багш)
1 сарын 5
1 сарын 12
КУРС-2
 
 
 
Бетон хольцыг тээвэрлэх, цутгах, нягтруулах, бэхжилтийн үеийн онцлог, түүнд хийгдэх арчилгаа
 
6
Б.Нарантуяа(Доктор)
1 сарын 6
1 сарын 13
КУРС-3
 
 
 
Бетоны найрлага тооцох аргачлал, бетонд хэрэглэгдэх химийн нэмэлтүүдийн түхай, бетоны тѳрлүүд
6
Б.Нарантуяа(Доктор)
П.Сэргэлэн
(Доктор)
1 сарын 7
1 сарын 14
КУРС-4
 
 
 
Эрдэс түүхий эдийн лабораторийн туршилт, аргазүй, бетон хольцын физик-механик туршилт( биет байдлаар туршилт хийх)
6
П.Сэргэлэн
(Доктор)
Б.Буянжаргал
(Магистр,  багш)
1 сарын 8
1 сарын 15
 
Төлбөрийг дараах дансанд шилжүүлэх буюу бэлнээр тушаах боломжтой.
ХаанБанк:                 5031748136 ШУТИС
Харилцахутас :         99030091, 99441626
И-мэйл :                     bnaran.aus@gmail.combuyanaa0091@yahoo.com

Мэдээ нэмсэн: О.Мөнхчимэг Уншсан:562

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020